<<  POST LA OPERACIO Raymond Schwartz: La Stranga Butiko

En la recenzo pri la verko „Rimportretoj“ de K. Kalocsay, aperinta en Heroldo de Esperanto, la veterana recenzisto M. Butin, L. K., diris pri si mem:

„Feliĉe mi ne estas tia "stelo" kaj evitis la kaptan manon de la lumĵetanto.“

LA FORGESITA RIMPORTRETO

(Iom riproĉe al K. Kolocsay.)

... Kaj Butin, L. K., vi forgesis
En via rimportret-arkiv',
Ĉu tial, ke la detektiv'
Malkovri... „stelon“ ne sukcesis?

Aŭ ĉu lin nomi ne permesis
Sever-rigora ekskluziv'?
... Kaj Butin, L. K., vi forgesis
En via rimportret-arkiv'!

Li legis tion, kion presis
Esperantistoj dum homviv',
Ĉu ― krome de l' L. K.-motiv' ―
Lin tial citi ne necesis?

... Kaj Butin, L. K., vi forgesis...