<<  LAŬ VIDPUNKTO DE HELIKO Raymond Schwartz: La Stranga Butiko

MI SONĜIS DUM NOKTHORO

(Lirika poemo kun komentario)

Mi sonĝis dum nokthoro...
(Pardonu, Heinrich Heine,
Ĝi estas monopolo
De multaj homoj ŝajne.)

Mi sonĝis dum nokthoro ...
(Pro manĝo tro abunda,
Laŭ diro de l' doktoro
Mi estas sonĝfekunda.)

Mi sonĝis dum nokthoro...
(... kaj fakte sonĝinkubo
Formiĝas per vaporo
El plena stomaktubo.)

Mi sonĝis dum nokthoro...
(― Se mi pri kio dirus,
De ŝtata prokuroro
Atenton mi altirus!)

Mi sonĝis dum nokthoro ...
(Sed ĉu vi nun ne kredas,
Ke ĉiu sonĝaŭtoro
Normalajn homojn tedas?)