<<  AL PAUL VERLAINE Raymond Schwartz: La Stranga Butiko

ANGKOR'AŬ!

„ La ĉefa vidindaĵo de la Kolonia Ekspozicio en Parizo estis la fama Templo de Angkor, perfekta kopio de l' originalo. Ĝi havis grandiozan sukceson. “

Super ĉiuj pajlkabanoj, gipspalacoj,
Brilis turoj kun sennombraj bonz-grimacoj
De la fama Templo de Angkor'.
Ĉefjuvel' de l' Koloni-Ekspozicio,
Ĝ'i pro sia mondreputacio
Monopolon havis de l' favor'.

Sur poŝtkartoj, en gazetoj, sur l' ekrano
Tricentfoje ĉiutage la tirano
Sin altrudis kvazaŭ sonĝ-obsed',
Kaj la homoj snobe pretaj al adoro
Himnoblekis nur pri l' Templo de Angkoro
Tiom, ke... ne ĉesis plu osced'.

Kiam ĝin mi volis vidi proprokule,
Ke mi povu kompetente kaj skrupule
Juĝi mem pri l' grandioza tem',
Per okuloj ĝin mi ne sukcesis trafi:
Tie sin tro multaj lasis fotografi
... Kvazaŭ ili estus Scherer mem!