Rubriko: enkonduko por p. 3 de MONATO 11/2000

Redaktoro: S. Maul

Prioritato: 1

NEKorektita versio

(sen titolo)

Estimataj gelegantoj,

pri eksa (granda) Jugoslavio kaj aktuala (malgranda) Jugoslavio de Slobodan MiloseviŠ aperis multaj artikoloj kaj komentarioj en nia revuo. Ni ne hezitis karakterizi la diktatoron MiloseviŠ kiel krimulon, sed ankař -- almenař mi mem -- kondamnis la NATO-atakojn, kiujn terure suferis la serba popolo. La bomboj detruis la landon, sed NATO ne atingis sian celon, forpeli la despoton. Tion nun fine faris serboj mem, kiuj ne plu fidis al propagando kaj vanaj promesoj de MiloseviŠ kaj de lia kliko. Unu el la lastaj diktatoroj de l' civilizita mondo estas forbalaita de sia trono, kaj estas konsole, ke ankař li spertis la saman sorton kiel multaj liaj samkanajloj. Nu, ni lasu tiun Ši figuron de pasinteco, sed kia estas la estonteco de Serbio kaj Jugoslavio? Necerta, Šar kiel majstru la nova prezidanto Ko■tunica la ­aoson postlasitan de sia antařulo, kiel li regu ■taton, kiun dum 13 jaroj perforte formis MiloseviŠ, kun administracio komplete trapenetrita de adeptoj liaj, koruptitaj fare de lia re°imo? Krome oni ne pretervidu, ke Serbio havas nenian tradicion, nenian sperton pri demokratio. La novaj gvidantoj el la opozicia konglomerato, cetere, estas veraj patriotoj kaj naciistoj serbaj, kontraste al MiloseviŠ, kiu uzis naciismon nur kiel pretekston kaj propagandan rimedon por betoni sian personan potencon. Kiel ajn, nun kiam mi verkas tiujn Ši liniojn -- tri tagojn post la revolucio en Beogrado -- oni neniel povas prognozi, kia estos la evoluo en Serbio kaj Jugoslavio, ankař Šar ties dua respubliko, Montenegro, ne havas interesojn nepre kongruajn kun tiuj de la novaj jugoslaviaj regantoj, serbaj naciistoj. Krome multe dependos, kiel agos kaj reagos Ruslando unuflanke kaj Okcidento aliflanke rilate al "nova" Jugoslavio. Sendube estos ankorař multaj okazoj por verki tiutemajn artikolojn en nia revuo.

Sincere via Stefan Maul

 ;