numero: 007066

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: neniu

prioritato: 2

LITOVIO

Sobriga propono

En Vilnius, la Šefurbo de Litovio, fermi°is konata -- kaj siatempe timata -- institucio. Ne plu funkcias sobrigejo, kien policistoj venigis tiujn, kiuj pro trouzo de alkohola╝oj perdis konscion ař -- male -- batalemis en publikaj lokoj.

Dum la soveta tempo estis milicistoj, kiuj arigis la ebriulojn kaj ilin akompanis al la sobrigejo; tiam oni informis ne nur la urban gazeton pri la nomoj de la "gastoj" en la sobrigejo sed ankař ties laborejon. Tiuj, kiuj ne deziris tiel "fami°i", ofte pagis bonan po■monon al oficistoj Še la sobrigejo.

Ceremonio

Ăesis la sobrigejo pro manko de mono. Pasintjare °i kostis Š. 200á000 eřrojn (kaj sobrigis pli ol 2500 "klientojn"). La lastaj lo°antoj de la sobrigejo forlasis °in dum eta ceremonio, kun muziko kaj aplařdoj: surprizigite, ili forkuris, provante ka■i siajn viza°ojn.

Tiam aktoroj salutis la fifaman ejon. Unu, rolante kiel ebriulo-edzino, plendis, ke ■i ne plu scios, kie serŠi sian edzon. Kaj vere: ekde nun la ebriuloj estos veturigitaj ař al policejoj ař al malsanulejoj. Kaj kion pri la iama sobrigejo? La aktoroj proponis, ke °i fari°u mona­ejo -- propono, kiu tre ver■ajne ne reali°os.

Antanas GRINCEVIĂIUS

 ;