Numero: 007016

Rubriko: Ekonomio

Redaktoro: Roland Rotsaert <rotsaert@esperanto.be>, oficeje <rotsaertr@ccrek.be>

Prioritato: 1

Korektita versio

BALKANIO

Balkana konferenco certigis 2,4 miliardojn da eřroj

Per promeso disponigi 2,4 miliardojn da eřroj fini°is en Bruselo la unua konferenco pri financado de la Stabilecpakto por Sudorienta Eřropo.

La partoprenantoj (la G8-■tatoj, Eřropa Unio, Monda Banko kaj aliaj internaciaj institucioj, entute reprezentantoj de 44 landoj kaj 36 internaciaj organiza╝oj) provizis la tiel nomatan rapidstartan paka╝on per la necesaj monrimedoj.

Bodo Hombach [homba­], kunordiganto de la Stabilecpakto, fine de la konferenco konkludis ke la rezultoj superis Šiujn prognozojn. Celo de la konferenco estis disponigi almenař 1,8 miliardojn da eřroj por Balkanio.

Dum unu jaro per tiuj monrimedoj oni akcelos la konstruon de substrukturo kaj la kreadon de sekureco, kiuj kontribuu al la reveno de la fu°intoj kaj la estigo de demokratiaj kondiŠoj. Lař Hombach plej ur°aj estas sekureco kaj demokratiigo. Poste venos vico da klerigaj kaj repacigaj programoj.

La kreditojn oni rezervis por realisme ellaboritaj projektoj. Ekzemple, la nova ponto super Danubo inter Rumanio kaj Bulgario, kiun oni ofte menciis dum la konferenco, kostos entute 180 milionojn da eřroj. Tamen por la unua jaro estos disponigitaj nur 5 milionoj.

La kontrolado de la efektivaj elpagoj estas submetita nun al laborgrupo de G8, EU, la financaj institucioj kaj Šiuj kreditricevontaj landoj. Lař eldiro de Hombach, la premo sur li mem kaj sur Šiuj partneroj pro tio estas tro granda. La sekva fazo de la projektoj en Balkanio komenci°os nur kiam la unua fazo estos sukcese finita. Pro tio la dato de nova konferenco nun ne povas esti difinita.

Evgeni GEORGIEV

{in kader}

G7, G8 kaj G77

G7 ař G8 estas grupo de la plej riŠaj landoj, kiu de tempo al tempo kunvenas por diskuti pri aktualaj problemoj. Origine, en 1975, estis nur 6: Britio, Francio, Germanio, Italio, Japanio kaj Usono. En 1976 aldoni°is Kanado kaj efektive estis G7. Ekde 1977 ankař la prezidanto de la Eřropa Komisiono kundiskutas kaj ekde 1994 (sed ne Šiam) la prezidento de Rusio.

Ekzistas ankař G77. ěi ekde 1967 grupigas la plej malriŠajn landojn. Nun estas 133 membroj. G77 lastfoje kunvenis meze de aprilo 2000 en Havano, Kubo.

rr

 ;