rektita versio

numero: 006934

rubriko: moderna vivo

foto-subskribo

prioritato: 3

Nekutima konkurso kaptis la atenton de aŭskultantoj de komerca radiostacio en Litovio. Partoprenantoj devis kisi aŭtomobilon: tiu, kiu plej longe eltenis, gajnis novan "Fiat"-aŭton. Laŭregule la 10 partoprenantoj rajtis ĉiun duan horon interrompi sian kisadon por kvin minuta paŭzo. Post 40-hora kisado venkis 25-jara fraŭlino Ligita Albuzyte. Poste ŝi konfesis, ke ŝi haluciniĝis, sentas dorsdolorojn kaj suferas pro ŝvelinta lango.

LAST/pg

˙;