Numero: 006874

Rubriko: medio

Redaktoro: Stefan Maul <maul@newsfactory.net>

Prioritato: 2

Korektita versio

{klarigo de Globus-figuro dukolumna}

n-ro Dc-5901

Ćiu kvara arbo en Eýropo estas malsana. Laý plej freţa esploro 23 procentoj de ćiuspecaj arboj havas mezgradajn řis gravajn damařojn. Plej multe malsanas kverkoj, fagoj kaj kelkaj pinospecoj. Plej multe trafitaj estas arbaroj en Bulgario, Pollando, Ćeđio kaj suda Germanio.

˙;