tita versio numero: 006829

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: neniu

prioritato: 3

Ĝis nerevido

Kreskas la nombro de litovoj forpelitaj el aliaj landoj. En 1999 estis hejmenigitaj 1 800 litovoj, kiuj pro senlaboreco en sia lando aliloke perlaboris la panon. Ĉefe el Britio, Danio, Germanio kaj Svedio estis forpelitaj litovoj, kies vizoj ne plu validis kaj kiuj kontraŭleĝe laboris, eĉ krimis.

LAST/pg

˙;