Florpartoj

  1. stiluso
  2. ovario
  3. florfundo
  4. stameno
  5. korola folio (petalo)
  6. stigmo
  7. pistilo
  8. kalika folio (sepalo)
  9. flortigo (pedicelo)

La stamenon oni povas ankoraŭ dispartigi en la partojn filamento kaj antero. Dum la pistilo videble konsistas el la partoj ovario, stiluso kaj stigmo.

Ĉiuj korolaj folioj kune formas la korolon, ĉiuj kalikaj folioj kune konsistigas la kalikon. La kunaĵon el kaliko kaj korolo oni nomas perianto.