Saluton! – Hallo!

Jen nia malgranda retpaĝo. Ni ŝatas migri, bicikli, paroli Esperanton kaj aliajn lingvojn kaj ni ŝatas plantojn, dancadon kaj muzikon.

Das hier ist unsere kleine Netzseite. Wir wandern gern, radeln gern, sprechen Esperanto und andere Sprachen; wir mögen Pflanzen, Tanz und Musik.

Migri aŭ bicikli – Wandern oder Radeln

Esperanto kaj aliaj lingvoj – und andere Sprachen

Plantoj – Pflanzen

Dancado kaj muziko – Tanz und Musik